Dotacje

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 - Cel projektu - Dotacja na kapitał obrotowy dla Inpol-Krak Tubes Service Center Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Wartość projektu - Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 70 133,64 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy złote 64/100)
- Wkład Funduszy Europejskich - 100%
- Planowane efekty - utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

back to top